วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

- ตอนเช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับคณะครู นักเรียน และคณะนักศึกษาครูฝึกสอนทั้ง 11 คน หลังจากนั้นเข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และช่วยครูสอนคอมพิวเตอร์คุมห้อง บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
- ตอนบ่าย  จัดทำสื่อการเรียนการสอนและช่วยครูพิมพ์รายชื่อของเด็กในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ป.1/2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 คาบสุดท้ายว้อมเชียร์ให้เด็กเพื่อแข่งขันกีฬาสี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น