วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


- ในตอนเช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับคณะครูและนักเรียน จากนั้นเข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นป.1/1 ,ป.1/2 และเข้าสังเกตเพื่อนสอนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การปฏิบัติตนในครอบครัว
- ตอนบ่าย สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เรื่องศาสนาน่ารู้และบันทึกงานปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น